De bygger en ny aktivitetsyta för unga i Vika

Arbetet med en aktivitetsplan för barn och ungdom har påbörjats i Vika och beräknas vara klar nu under juli månad.