15 kvinnor mördade i regionen på sex år

De senaste sex åren har 15 kvinnor mördats i polisens Region Mitt där Gävleborg ingår. Nu trappar polisen upp arbetet och det är nollvision som…