Ett halvår senare: Klart med pengar till renovering av skola

I över ett halvår har en del av Vallaskolan i Sala varit avstängd sedan det upptäckts sprickor i en stentrapp till följd av sättningar i…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil