Älvdalen kan bli en vinnare trots SCB:s prognos

För några dagar sedan basunerade medierna ut SCB-siffror om att vissa kommuner i Dalarna kommer att minska sitt invånarantal radikalt de närmaste 20 åren medan 4 av 15 kommuner får ett plus i kanten. SCB:s framtidsprognos slog fast att Älvdalen kommer att mista en knapp tiondel av sin befolkning mellan 2020 och 2040 – från c:a 7000 till c:a 6400 invånare – medan kommuner som Falun och Borlänge påstås bli stora vinnare i befolkningskampen.

För våra grannlän är prognoserna likartade – landsbygden förlorar och några få ökar sin befolkning. Frågan är vad en sådan framskrivning har för intresse för våra medborgare, företag och myndigheter? Är syftet med prognoserna att varna större delen av landsbygden för svåra tider eller önskar SCB uppmuntra de som påstås vara ”tillväxtkommuner” att sätta fler spadar i jorden och bygga ännu fler lägenheter till landsbygdens utflyttare?

Frågan är om det är riktigt meningsfullt att göra konventionella prognoser utan att ange olika förutsättningar och alternativ för framtiden? I vissa fall är prognoser över befolkningsutvecklingen användbara och kanske till och med positiva om syftet är att visa att uteblivna investeringar och försämrad service leder till sämre framtidsutsikter. Om syftet är att visa vad som händer med befolkningsutvecklingen om en kommun eller region fattar olika slags beslut om framtiden kan prognoserna kanske spela en pedagogisk roll.

Det gäller dock inte SCB:s senaste prognosalster. De stödjer mer de traditionella fördomarna om landsbygdens status och svårigheterna att göra något åt utvecklingen. SCB diskuterar inte vad olika förändringar lokalt, regional och globalt kan betyda för utvecklingen i en vanlig svensk landsbygdskommun. Man befäster bara rådande trender.

Att landsbygden och fjällkommunerna har krympt sin befolkning under efterkrigstiden är ett obestridligt faktum men vad säger det om de kommande åren? Faktum är ju att det pågår en radikal förändring av människors värderingar av boende, arbete, arbetsresor, internetanvändning, hälsa, friluftsliv etc. Detta kan betyda att kommuner som Älvdalen blir framtidens vinnare – före år 2040. När storstäder som Tokyo nu krymper kanske det är Faluns, Örebros och Gävles tur nästa gång!