Mer Artificiell Intelligens i skolan – men inte på bekostnad av lärarkontakten

Självlärande datorsystem kan nyttjas nästan överallt och redan nu nyttjas det på många ställen. Det handlar förstås om det som i media kallas AI, artificiell intelligens, och det är något som vi kan börja vänja oss vid.

Vi har redan sett liv räddas av AI, där man tagit hjälp av tekniken för att sätta diagnoser t.ex och ser att det går blixtsnabbt. När det gäller bröstcancer och att inte missa diagnoser på röntgen så har man sett att AI kan vara otroligt hjälpsamt, och ger ett bättre resultat än vad “bara” en rutinerad läkare kan göra.

Det är fantastiskt vad AI gör och kan tänkas göra i framtiden. Jag ser fram emot att vara med om utvecklingen. Men låt oss konstatera att det som är utmaningen i många yrken är de situationer som bygger på social förmåga och magkänsla. Visst kan du hävda att detta är väldigt ovetenskapligt, men i många yrken när man jobbar med människor så kommer man till lägen där det inte riktigt går att följa regler för att göra analyser.

Skolvärlden är ett gott exempel. Skolverket ser positivt på att AI nyttjas i utbildningen, men ser också att det kommer kräva att lärarna har större kunskap. Det kan man utan problem se till att de får. Adaptive learning är en av teknikerna som är väldigt intressanta. Där kommer den artificiella intelligensen blixtsnabbt upptäcka vilken nivå du faktiskt är på, och genom snabba diagnoser fylla i de luckor som eleven har i sitt kunnande. Magiskt!

Där ser man de positiva effekterna, men att bara syssla med planering och rättning och ha mindre och mindre elevkontakt pratas det redan om i skolan. Att föreställa sig att lärare skulle lägga tid på att anpassa digitala hjälpmedel känns fel. Däremot skulle ju AI kunna tänka sig att vara det som gör att läraren får fokusera mer på deras “riktiga” arbete.

För långt innan AI:n har många lärare vittnat om att det blir mer och mer att handla om pappersarbete och mindre tid med eleverna. Dessutom ser vi elever som redan har extrem skärmvana och som snarare skulle behöva jobba på de sociala aspekterna som skolan erbjuder. Jag är inte alls tveksam till AI. Men jag hoppas verkligen inte att det gör att den mänskliga kontakten minskar ytterligare i skolvärlden. För det är en av de viktigaste faktorerna för många elever.