Statliga servicecenter kan bli en halvmesyr

Redan för 12 år sedan fick den då sittande regeringen ett förslag om att bygga upp statliga servicecentra i samtliga 290 kommuner (Se medborgarna – för bättre offentlig service SOU 2009:92). Året efter stoppade dock ansvarig minister utredningen i papperskorgen trots att hela Kommunsverige och landets ideella rörelser var eniga. Förslaget borde enligt dessa bli verklighet snarast möjligt. Då skulle man kunna bryta trenden där staten lägger ned viktig service, i första hand på landsbygden. Men vad hände?

Den ansvariga ministern hade ingen känsla för landsbygdens behov trots att nödvändig service som post, polis, Arbetsförmedling och privat service som banker, bensinmackar med flera servicefunktioner sedan flera år tillbaka lagts ned i snabb takt. Tre statliga verk – främst Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan – var häpnadsväckande nog direkt negativa till att stärka den vardagliga servicen på landsbygden. De föreslog istället att man skulle bygga upp drygt 100 – inte 290 – serviceanläggningar och ministern föll för deras indirekta hot att inte medverka till statliga servicecentra i samtliga kommuner.

Häromdagen beslutade regeringen att öppna 28 nya servicekontor under 2022 och 2023. Idag finns 116 statliga servicecentra med fyra ytterligare på gång. Dessa blir dock bara sammanlagt hälften till antalet av de kontor som föreslogs 2009 då utredaren även önskade s.k. servicepunkter i mindre orter kring bl.a. livsmedelsaffärer och bensinmackar.

De flesta mindre landsbygdskommuner blir som vanligt utan och i Dalarna kan knappast två servicecentra i Malung respektive Vansbro betjäna annat än de närmast boende.

Frågan är dock vilken konkret service kontoren kan erbjuda och vilken kvalitet den kommer att få. Idag är det Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten som befolkar kontoren. Arbetsförmedlingen finns på några ställen men endast med enkla ärenden och informationsinsatser. Frågan är på vilket sätt Af tänker tackla långtidsarbetslösheten med information och enkla ärenden?

I praktiken betyder det att den under lång tid framåt viktigaste servicen – en fullt funktionsduglig Arbetsförmedling – fortsätter att vara en halvmesyr. Risken är stor att hela centrat blir detsamma!