Det är hög tid att mobiler stoppas i skolan

”Ungarna ska socialisera istället”

Så länge som det har gått att göra annat än att ringa på en telefon har de skapat problem i skolan. SMS var första delen, där man via detta short message system kunde kommunicera utan att höja rösten.

Nu vill regeringen göra det enklare för lärare att plocka bort mobiltelefonerna från klassrummet. Nyttjas de på ett felaktigt sätt så ska man dessutom kunna omhänderta telefonerna, t.ex om man filmat någon som inte ville eller liknande situationer.

Enligt det nya förslaget ska rektorn få mycket mer beslutsrätt, och kunna t.ex samla in telefonerna vid start på dagen. Det är fascinerande att detta inte redan är konsensus i skolvärlden redan.

Det är uppenbart så att vi inte hänger med i tekniksvängarna. Som nation, som föräldrar eller som arbetsgivare. Det är ingenting som är okänt i forskningsvärlden att mobiltelefoner, eller vad som helst med skärm, egentligen fungerar som en digital godispåse. Enligt Rädda Barnen är många av apparna designade på ett sådant sätt att det finns en perfekt balans mellan pauser och belöningar, och en ovisshet som gör att man blir helt fastnaglad vid appen, vilken sort det nu än må vara.

Självklart skulle detta kunna vara ett argument för att barnen behöver lära sig att hantera dessa skärmar, jag säger inget om det.

Kanske skulle kunskapsöverföring till eleverna gällande farorna och vilka trix man behöver lära sig för att bryta skärmtiden vara det som verkligen behövs. Men om man inte medvetet jobbar med skärmarna på det sättet så kommer barn och ungdomar att överanvända dem.

När det dessutom finns en rad olika forum där lärarnärvaron helt saknas, så upplever jag att det är självklart att mobiler inte är något som det ska sysslas med på skoltid. Särskilt inte bland de yngre eleverna. Hur hade reaktionerna varit bland föräldrar om det visade sig att barnen hittat en plats på skolgården, där de har egna regler och lärarna aldrig tittar in? Det hade givetvis blivit kaos på föräldramötet.

Men när det sker digitalt så fattar vi inte bättre. Vi har uppfunnit teknik som vi är alldeles för dumma för att förstå. Så skit i om ungarna tycker att det är roligt att spela mobilspel på rasterna. Det finns ingenting som stödjer att de skulle må sämre av att socialisera, tvärtom. De få elever som kanske gör det kan få undantag.