Så ska suicid kunna förebyggas – pilotprojekt i Vansbro kommun

Ett nystartat pilotprojekt syftar till att förebygga och minska riskerna för psykisk ohälsa och suicid i Vansbro kommun. Matilda Larsson