Malung-Sälens kommun bäst för småföretagare i hela länet

Utifrån nio kriterier rankar Småföretagarnas Riksförbund Malung-Sälen till Dalarnas bästa kommun att driva småföretag i. En stark faktor för ett gott småföretagande är besöksnäringen.