Oväntat fynd under golvet gör kyrkorenovering i Grangärde dyrare

Renoveringsarbetet av Grangärde kyrka har stött på en oväntad svårighet. Fyndet innebär mer arbete och högre kostnader.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil