Storbankerna överger återigen landsbygden – satsa på lokala banker istället

Landsbygdsborna är luttrade i överkant när det gäller hur närservicen hanteras av stora och små företag och myndigheter. Mångas förväntningar handlar knappast om annat än att gissa tidpunkten för när nästa service försvinner. Knappast tankar på att nya funktioner erbjuds lokalbefolkningen även om undrens tid ännu inte är helt förbi. Orsa saluhall är ju ett härligt exempel på att kreativa personer trots nedläggningarna inom handeln vågar gå emot strömmen – och lyckas!

Nyligen fick de boende i Orsa veta att den sista lokala banken (Handelsbanken) i tätorten försvinner i maj, och invånarna i Gagnef att Swedbank flyttar från Djurås till Borlänge före midsommar. Visserligen har vi trist nog vant oss vid att storbankerna struntar i landsbygden sedan många år tillbaka. Att inte någon bank tänker om när kritiken mot nedläggningarna tilltar är ändå anmärkningsvärt.

När nedläggningarna sker säger bankpersonalen, som bara har att lyda överordnade chefers beslut, att kunderna får bättre service på den större orten som verksamheten flyttas till. På så sätt kan man ju motivera även nästa nedläggning när dessa banker flyttar vidare till ännu större tätorter. Till slut blir det som med den statliga banken SBAB som har sina kundkontor i tre storstäder. Kontakten med kunderna sker mest via nätet.

Vad gör kunderna i ett läge där det verkar svårt att påverka speciellt de stora affärsbankerna? Kan man kräva andra beslut eller finns det alternativ?

Att påverka storbankerna verkar i princip omöjligt. De lyssnar inte på landsbygdsbornas argument och behov. Däremot finns det alternativ som invånarna och företagen i Orsa och Gagnef samt alla andra kommuner kan pröva och stödja.Länsförsäkringar Bank expanderar i flera län som Dalarna, även om de ännu inte har kontor i samtliga kommuner. Det är en demokratiskt styrd bank via en styrelse i samtliga län. Genom att föra över sina ekonomiska affärer till banken kan man påverka var banken finns och dess allsidiga service. De lokala sparbankerna fungerar på samma sätt även om de inte är helt fria att etablera sig där andra banker försvinner. Även i det fallet kan man påverka genom att bli ny bankkund.

Sörj inte storbankerna! Bli istället kund i en lokal bank!