Kvarnsvedens pappersbruk i likvidation?

Enligt STORA ENSOs ledning, är produktion av pappersmassa i Kvarnsveden inte längre lönsam på grund av lägre efterfrågan på papper.

Jag förmodar att Stora Ensos lokalerna i Kvarnsveden är hyfsade, har tillgång till skogsråvarasamt tekniker och kemister. Med viss ombyggnad och anpassning av lokalerna, vidareutbildning av personal, borde här finnas en exklusiv möjlighet att starta framtidens produktion av BIObränslen och övriga kemisk-tekniska produkter av skogsråvara.

Nu, STORA ENSO, har ni möjlighet att visa vad ni går för. Om ni är det stora, mäktiga ochduktiga skogsbolag ni alltid velat göra sken av.

Göran Hindefelt, fd skogsägare