Här är ett av flera områden där nya bostäder planeras i Vansbro kommun

Arbetet med att hitta lösningar för att bygga fler bostäder i Vansbro kommun pågår för fullt.– Det är ett omfattade