Mer digitala företag i Älvdalen – ”Vi har redan sett resultatet”

Projekt Framåt som startade i höstas, med syfte att anställda och företagare i Älvdalens kommun ska bli mer digitala är nu inne i sin genomförandefas.…