Naturbilder som är lite eljest

Om man är lite ”eljest” i Västerbotten så är man annorlunda på något sätt. Inte nödvändigtvis konstig, men avvikande från normalbilden. Själv är jag bara…