Kommunalrådet i Skinnskatteberg: ”Det är rena rama lögner som sprids”

Med anledning av Bo Öbergs krav på min avgång och andra skrivelser, där jag utpekas som en person som kränker och trakasserar känner jag mig manad att ge min bild av det inträffade.

Först och främst, jag har aldrig någonsin försökt att stoppa utredningen. Jag har uttryckt min oro för en liten grupp anställdas arbetsmiljö. Jag har aldrig sagt något hatiskt eller att jag vill ha bort någon. Detta är rena rama lögner som Bo Öberg sprider. Skäms! 

För c:a 6 månader sedan presenterades en s.k. förstudie med sex anklagelsepunkter mot mig, varav en punkt var en brottsanklagelse. Det beslutades att man skulle låta revisionsfirman PWC göra en granskning av dessa punkter till en hög kostnad, något som utmynnade i en rapport som helt avvisar brottslighet och där jag även friskrivs från övriga fem anklagelser. Flera av punkterna innehåller dessutom rena felaktigheter och lögner.

Den inledande situationen ledde dock till att man i Fagerstaposten kunde läsa om att Skinnskattebergs kommunalråd var brottsmisstänkt, och när jag läste detta ville jag ge invånarna min förklaring till detta och skrev därför ett facebookinlägg med min bild av vad som hade hänt. Tyvärr ledde detta inlägg till en del opassande kommentarer vilket innebar att jag senare raderade detta inlägg.

Detta inlägg blev därefter en av punkterna i en anmälan mot mig där jag anklagas för att ha utövat kränkande särbehandling vid totalt nio tillfällen. En ny kostsam utredning görs, nu av Human & Heart, och när denna rapport nu är presenterad anser de att det inlägg jag gjorde på facebook anses vara kränkande, medan man inte anser att de övriga åtta punkterna var av den karaktären att de kan anses vara kränkande. 

Jag har alltså blivit anklagad på totalt sexton punkter och friats på femton av dessa. Jag beklagar mitt facebookinlägg som hade för avsikt att förklara hur jag kunnat hamna i den anmälan som gjorts, och jag tar till mig den slutsats utredarna gjort angående den händelsen.

Men att detta skulle göra mig till en mobbare anser jag vara en mycket grov benämning på det inträffade. Däremot kan jag intyga att jag känner mig kränkt av såväl förstudien med dess ogrundade anklagelser, listan med påstådda kränkningar och det efterspel som följt på detta i såväl tidningar som radio. Men istället för ytterligare utredningar anser jag att det är bättre att skattebetalarnas pengar går till det de är avsedda för, att utveckla kommunen och nu är det dags att jobba vidare med detta!