Det stora lurendrejeriet – Satsa inte på vindkraft!

”Vansinnigt med vindkraft i bl a Dalarna.”

Svar på professor Filip Johanssons debattartikel i Dalabygden 15 april.

Det verkar som om professorn inte vet skillnaden mellan elektrisk energi och effekt! Det lärde jag mina elever i åk 8. Att jämföra kärnkraft med vindkraft på det sätt professorn gör, är som att jämföra en välsmakande astrakan med ett halvruttet päron.

Kärnkraften producerar el på ett pålitligt sätt till ett lågt pris medan vindkraften levererar max 20% av installerad effekt under cirka 80% av tiden. Dessutom till en kostnad dubbelt så hög som kärnkraftens.

Skulle vi kräva av vindkraftleverantörerna att de skall leverera 90% av installerad effekt under säg 90% av tiden skulle det inte resas ett enda nytt vindkraftverk! Effektgarantin, förmodligen i form av gasturbiner, skulle bli alldeles för dyr.

Häri ligger det stora lurendrejeriet med att satsa på vindkraft. Man har ingen effektgaranti, och när vindkraften äntligen levererar så blir det stora svängningar i näten. Att bygga ny dyr överföringskapacitet som bara tas i bruk när det blåser är tokigt!

Det är hög tid att staten tar ett samlat grepp om elproduktionen i Sverige som man gjorde på 50- och 60-talet. Elförsörjning av ett land är alldeles för viktigt för att läggas ut på företag som lever i kvartalsekonomi och skall leverera ”snabba cash”. Det enda rimliga alternativet är ny kärnkraft i sydsverige, och detta kräver planering.

Fjärde generationens kärnkraft är klart intressant, men den är inte färdigutvecklad och kräver en startsträcka på 10-20 år. Till dess får tredje generationen göra jobbet. Nya verk kan sättas upp på cirka 5 år och kostar lika mycket som den planerade kraftledningen till södra Sverige.

Påpekas bör att ett vindkraftverk håller bara i cirka 20 år! Därefter måste det rivas och byggas nytt. Ett kärnkraftverk håller i 60 år. Det är med andra ord en helt vansinnig idé att tapetsera norra delarna av Sverige, och speciellt Dalarna, med vindkraftverk med därtill hörande stora miljöproblem som fågeldöd, påverkan på djurlivet, inskränkningar i folks friluftsliv och stora betongklumpar som kommer att ligga i marken i tusentals år.

Plats för nya kärnkraftreaktorer finns t.ex. i Ringhals eller Oskarshamn. Infrastruktur vad gäller ledningar är på plats. Varför tveka? Några klimathot och annat trams som sägs motivera vindkraftsatsning finns ju inte. Alla vädervariationer vi ser kan förklaras som naturliga. Koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att öka trots att de mänskliga utsläppen minskar!

Håll Dalarna fritt från vindkraft! Det är dags att starta ett Dalaupproret 2.0 mot vindkraft, och göra som dalkarlarna gjorde med danskarna 1521: kör ner ”vindkraftmaffian” i Dalälven vid Brunnbäck!