En ny smartare kamp om de 290 miljarderna – från förtvivlan till attraktion

I min ledare för två veckor sedan förde jag en diskussion om vad man skulle kunna göra om vi som bor och verkar norr om Mälardalen fick en mindre andel (åtminstone till att börja med) av snabbtågsbudgeten för södra Sverige på 295 miljarder. Sannolikt blir den summan dubbelt så stor om och när bygget blir klart.

Syftet med ”våra miljarder” skulle vara att göra en rad olika men nödvändiga, möjliga och hållbara investeringar för att utveckla i första hand inlandsregionerna utanför storstäderna i de delar av landet som nästan alltid glöms bort i de statliga budgetarna.

Bland förslagen i förra ledaren fanns stora satsningar på Inlandsbanan och E45, Atlantbanan genom Gävleborgs och Jämtlands län till Trondheim, områdets högskolor och universitet, byggande av moderna bostäder i samtliga 107 kommuner och en hel del annat. Det finns många argument för sådana satsningar även om vi bortser från att Sverige alltid måste bygga på en konkret regional rättvisa.

Jag tänker på argument som att fler mänskor inte minst tack vare coronan upptäckt landsbygdens otaliga fördelar, det starkt ökade intresset att ha direkt överblick över produktionen av livsmedel och att odla själv, att minska sina kostnader för boendet och dra nytta av närheten till en varierande och välbehållen naturmiljö, möjligheter att oftare få vistas i skilda fjällmiljöer, att bredbandsutbyggnaden gjort det möjligt att ha vilka yrken som helst utanför storstan o.s.v.

Många av oss har i förtvivlan över tidigare orättvisor kring den regionala fördelningen av våra gemensamma resurser mest skildrat landsbygden och glesa miljöer som problembygder. Nu måste vi ändra på våra budskap och visa upp alla möjligheter och kvaliteter för alla som vill byta ut stressande tätortsmiljöer mot de boende- och verksamhetsmiljöer vi har runt knuten.

För att vi själva skall kunna bidra till en bestående förändring måste vi visa upp våra bästa exempel på högklassig vardagsservice, bra skolor, unika och framgångsrika företag, ideellt lokalt samarbete och vår breda och attraktiva kultur. Kan vi dessutom samarbeta med grannarna i Norge och Finland, få kommunerna på båda sidor att investera tillsammans och själva delta i framtidsarbetet får vi en bra början!

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Sluta kalla var och varannan för rasist

Jag har under min tid som skribent på olika ställen vant mig vid att bli kallad för olika glåpord. Det är inget nytt. Skriver jag något som möjligen kan föra tankarna åt det vänstra hållet är inte rödstrumpan långt borta och skulle det å andra sidan dra åt andra hållet är kanske borgarbracka eller något liknande på sin plats. Men det som dykt upp mer och mer på slutet är ordet rasist.

Det är livsfarligt att ens skriva om ordet rasist, eftersom man snabbt blir definierad utifrån partitillhörighet om man gör det. Men jag tänker ändå ta risken.

När jag var liten och växte upp på landsbygden i Dalarna så betydde rasist typ “en rakad man med bomberjacka som kan tänka sig att ta till våld för att skada icke-svenskar” och givetvis är denna bild långt ifrån helheten. Rasismen finns överallt, och tar former alltifrån Södermalmstanter med vackert hår till busschaufförer i Borlänge. Ingen yrkesgrupp eller klass, eller utbildningsnivå tycks undkomma dessa mörka krafter. Det vet vi.

Den senaste tiden har detta också blivit mer och mer tydligt. Den naiva bilden av främlingsfientlighet håller på att luckras upp hos hela befolkningen och förhoppningsvis leder detta till mer tag mot den kraften.

Men perspektivet är viktigt och det är också viktigt att orden inte urvattnas och kastas omkring på vem som helst. För då tappar det sin betydelse. Jag ser en stor risk i att ”till slut är vi alla rasister”, och med den utvecklingen kommer det inte spela särskilt stor roll om man faktiskt är det heller. Det ligger säkert något i att vi alla tillsammans måste jobba med värderingar och tankar kring etnicitet, men att dra det hela vägen till att kalla det rasism tror jag alltså ger motsatt effekt.

I en undersökning som det skrevs om i Washington Post svarade människor på frågan “vilka skulle du helst inte vilja ha som grannar”. Då svarade 0-4,9% av Sveriges befolkning “en person med annan etnicitet” medans samma siffra i Indien och ex. Libanon var 40%. Det betyder inte att vi ska slå oss för bröstet och säga att vi ligger först och inte behöver göra något. Men det betyder kanske att det är hårt att kalla var och varannan i Sverige för rasist. Om inte annat med risken för att ordet normaliseras och urvattnas.

Därför kan Norge ses som ett föredöme

Jag har i ett par ledare i Dalabygden försökt visa att en stor del av den svenska landsbygden – närmare bestämt det stora inlandet mellan i första hand Sverige och Norge från Värmland till Norrbotten – skulle kunna utvecklas mycket bättre om vi på denna sida av gränsen bestämde oss för att på allvar göra de viktiga framtidssatsningarna tillsammans med Norge.

Det handlar inte om återupprätta den gamla unionen eller gamla svenska stormaktstankar utan om att stärka inlanden i de båda länderna genom gemensamma investeringar. Om vi dessutom lärde oss en hel del om den framgångsrika norska distriktspolitiken skulle våra inland kunna få en liknande framtid som stål- och gruvbältet i norra Sverige.

När Norge efter andra världskriget bestämde sig för att bygga upp landet igen var fisket, jordbruket och vattenkraften i fokus. Idag är även tjänstenäringarna högt upp på prioriteringslistan. Det som var särskilt viktigt var att underlätta kapitaltillförseln till de glesa landsbygds- och fiskeregionerna. Man skapade en statlig husbank 1946 och hade redan 1927 en bank där kommunerna kunde få fördelaktig finansiering (Kommunalbanken).

Dessutom fanns mängder av lokala sparbanker efter hela kusten och fjällkedjan vilket allt tillsammans gav de norska småföretagen och hushållen en trygghet för framtiden. Till skillnad från Sverige går dessutom åtskilliga miljarder i vattenkraftsvinster tillbaka till kommunerna. Dessa vinster hindrar att landsbygden utarmas.

Alla dessa instrument och politiskt bestämda mål finns kvar idag och borde stimulera de svenska aktörerna att tänka om och lära av vårt västra grannland.

Utöver att bygga ut den tunga infrastrukturen i form av främst vägar och järnvägar, IT-nät och utbildning och forskning i det gemensamma inlandet borde vi på den svenska sidan se till att kapitaltillförseln säkras. Det handlar bl.a. om att aktivt stimulera de lokala sparbankerna och Länsförsäkringar Bank att etablera sig i ”banktomma” kommuner via exempelvis statliga expansionslån och en statlig investeringsbank för gröna framtidsinvesteringar.

Att få ett innovativt Norge som samarbetspartner i en stor region som inlandet kan bli en framgångssaga för landsbygden. Vi behöver sätta igång den processen omedelbart!

Vid gränsen finns kraft för ett stärkt inland

I ett historiskt perspektiv kan man konstatera att det är två politiska partier som under efterkrigstiden haft störst engagemang och gjort de mest omfattande satsningarna för landsbygden i Norge och Sverige. Det är under perioder där Socialdemokraterna och Centerpartierna i de båda länderna haft makten tillsammans som viktig infrastruktur och medborgarservice byggts ut på tvärs mot marknadskrafternas tendens att koncentrera viktiga resurser till större städer. Frågan är om Inlandet äntligen kan komma i politikens fokus?

I Norge är ett regeringssamarbete mellan de båda partierna på gång och i Sverige finns det en samverkan i annan form sedan 2019. Skulle en sådan maktstruktur kunna användas till att äntligen lyfta vår Inlandsregionen (från Arvika i söder till Tornedalen i norr) till den nivå området förtjänar – och Sverige behöver?

Båda partierna har i sina aktuella program inför valet nästa år föreslagit fler och starkare landsbygdsinsatser i hela landet, vilket också sägs från regeringsförhandlingarna i grannlandet. Detta kan bilda en grund för ett unikt samarbete över gränsen.

När partierna i Sverige talar om satsningar i norr menar de ofta investeringar efter kusten mellan och i de större städerna. Även om vi är många som är positiva till gjorda och planerade investeringar i norra Sverige måste vi konstatera att det stora Inlandet i stort sett legat i skuggan av satsningarna efter kusten norr om Mälardalen.

Att en rad ledande politiker nu helhjärtat ställer upp på en storsatsning på Inlandsbanan är en bra början på en tänkbar ny era (se min förra ledare). Men vad kan vi göra mer tillsammans med Norge?

Att rusta upp Inlandsvägen (E 45) och Inlandsbanan med bibanor och vägar till Norge borde vara ett grundläggande projekt i likhet med att göra universiteten i Trondheim, Bodö och Tromsö lättillgängliga för svenska studenter. Om vägar och järnvägar i de gemensamma inlanden ägs eller sköts och utvecklas via en gemensam budget skulle fördelarna vara stora för båda länderna.

Gränskommunerna skulle kunna leda framtidsplaneringen med stöd av regeringarna, engagerade företag och lokala banker i allehanda gröna projekt. Befolkningen i Inlandet är redan med på noterna. Vad väntar vi på?

Ett nytt Sverige är på väg att växa fram

Det som just nu händer i Norr- och Västerbotten kan komma att forma ett annorlunda och mer hoppingivande Sverige. Pandemins effekter inte att förglömma. Svensk landsbygd och skogslänen kan bli de nya vinnarna. Vad får mig att dra sådana slutsatser och tänka i nya spår?

Händelserna i de två norra länen med byggande av två nya stålverk drivna av icke-fossila bränslen och en gigantisk batterifabrik riggad i samma anda, skapar inte bara tusentals nya jobb inom industrin. Kringeffekter på servicenäringarna och den breda offentliga servicen kanske skänker regionen mer än dubbelt så många jobb i befintliga och nya företag.

Att den del av landet som från 1950-talet och fram till våra dagar försett storstäderna i söder med tiotusentals välutbildade ungdomar och vuxna familjer nu ropar efter många tusentals nya medarbetare i en rad industri- och tjänstenäringar, kan medföra inte mindre än en revolution för tidigare illa åtgångna orter och kommuner. Enbart bristen på bostäder i tillväxtorterna Gällivare, Boden och Skellefteå kan ge ett uppsving för nya pendlingsorter i bl.a. Sorsele, Storuman, Arvidsjaur, Överkalix och Lycksele.

Andra orter och kommuner i hela Norrland men också exempelvis i bruks- och landsbygdskommuner i Bergslagen med omnejd borde kunna inspireras av utvecklingen i norr och agera för att ett grönt och fossilfritt Sverige ger nya företag, jobb och inkomster. Exemplet i norr visar ju att landsbygdens resurser och människor passar väl in i det nya Sverige som redan växer fram. Ingenting får man dock gratis utan handling.

Jag gladde mig häromdagen åt att ledande politiker i kommunerna efter Inlandsbanan (och Europaväg 45) arbetade hårt för att skapa en modern järnväg i hela Inlandsregionen (artikel i Dagens Samhälle). Med en sådan kan Norges och vårt eget stora Inland utvecklas tillsammans, de omfattande råvarorna förädlas på plats, turismen främjas och jobben bli fler. Det nya IT-nätet kan ge fler tjänstejobb utanför storstäderna och pandemin har redan visat att stora grupper föredrar att arbeta med storstadsjobben i landsbygdens alla stugor.

Om kommuner, småföretagare, fack och primärnäringarna går samman kan vi ta tillvara de nya möjligheterna. 50 år av drömmar kan bli verklighet!

Om sötsaker, snacks och fika för de inlagda på sjukhus

Jag har testat på lasarettsbesök inom slutenvården den här veckan för en operation.

Först och främst behöver sägas vilken otrolig service, hjälp med smärta och respekt som man bemöts med inom vården. Jag blir rörd av tanken. Människor som lägger handen på en med öppet hjärta och säger att det ska bli bra. Fantastiskt!

Jag tänkte däremot prata om vad det erbjuds för inmundigande på ett sjukhus, för där verkar det snarare som att tiden har stått stilla. För den som besöker snacks-automaten och vill äta något som inte är direkt förkastligt för kroppen blir det svårt.

Det handlar om alla möjliga former av godis och fredagsmys – egentligen ingenting riktigt nyttigt att äta. Fiket har också mycket servering av just fika och jag blev förvånad när kvällsmackan serverades med saft på avdelningen.

Ur ett vetenskapligt perspektiv är socker svårt, eftersom det inte riktigt går att peka ut enskilda livsmedel som sämre än andra. Dels är det oerhört svårt att forska på livsmedel, eftersom om en forskare ber dig att sluta med t.ex glass, så kommer du att äta något annat istället.

Äter du ingenting annat istället så kommer du att äta mindre energi än vad du gjorde när du åt glass, och då vet man inte om det var själva energirestriktionen eller om det var just att du undvek att äta glass som påverkade din kropp. När människor självrapporterar sina matvanor blir det sällan hela sanningen heller. Så forskningen är svår.

Men vi vet att sockersötad dryck är dåligt. Vid det här laget måste det finnas tillräckligt med underlag för att konstatera det. Forskare och läkare och insatta har i omgångar bett om att Sverige ska beskatta sockersötad dryck. Danmark har redan infört det. Diabetesportalen skriver om forskning som återigen bevisat (maj 2020) att bara ett lätt förhöjt blodsocker skapar skadliga processer i kroppen. Läsk ger den här effekten. Saft också.

Kunden har alltid rätt sägs det ju i olika serviceyrken, och självklart är det marknaden som styr. Men kanske borde det vara annat på ett sjukhus. Vården borde vara en fristad från skitmat, och snarare ligga i framkant och erbjuda goda alternativ, inte olika mindre bra.