Då slipper de boende omvägen – i höst invigs nya bron i Torgås

Bygget av den nya bron över Västerdalälven i Torgås avlöper enligt planen. Nästa steg är att gjuta själva farbanan, något som nu förbereds. – Gjutningen…