Vad ska du bli när du blir stor lille vän?

– Ja men då så. Förresten du – glöm inte dina broschyrer! Det femton minuter långa mötet var slut. Mötet