Satsningen på snabbtåg en nitlott för länet

Just nu pågår en för hela Sverige viktig debatt om vi skall introducera snabbtåg till mycket höga kostnader. Debatten förs mellan å ena sidan regeringen och Trafikverket och å den andra några kommuner och regioner efter planerad bansträckning mellan storstäderna.

Den strategiskt viktiga frågan, som indirekt och direkt berör hela Sveriges framtid, har dessa aktörer omvandlat till frågor om tågen skall ha sina stationer i kommunernas centrummiljöer eller utanför tätortskärnan, om tågen skall gå i 250, 300 eller 320 kilometer i timman, om banan skall läggas på marken eller pelare och om budgeten skall vara 205, 230 eller 295 miljarder kronor.

Så inskränkt är en debatt som handlar om landets största investeringsprojekt någonsin och som på olika sätt påverkar hela landets framtida utveckling och förändring. Det kan tyckas positivt att satsa på en ny och snabb järnväg men om konsekvenserna blir att vi får svårt eller totalt hindras att utveckla vägar och järnvägar samt ekonomin i alla andra regioner blir följderna orimliga för majoriteten av befolkningen.

Om dessutom den ekonomiska kalkylen spricker, som är vanligt vid stora projekt där man avsiktligt mörkar en sannolik högre kostnad, kan totalkostnaden bli upp emot den dubbla med ännu större konsekvenser utanför storstäderna. I det paket som tagits fram via den s.k. Sverigeförhandlingen ingår också att med statligt stöd subventionera byggandet av 200.000 nya bostäder i och mellan de tre storstäderna, vilket ytterligare omfördelar resurser till en liten geografisk triangel av Sverige.

Att politiker, fackförenings- och företagsledare samt medier utanför storstäderna inte analyserar och diskuterar denna mycket stora omfördelning av framtidsresurser i landet är ytterst förvånande. Har de inte tid att läsa statliga utredningar eller har de ingen egen mening om vilka effekter satsningen kan få i län som Värmland, Dalarna, Västmanland och Gästrikland/Hälsingland?

Dessa gigantiska investeringar i delar av södra Sverige leder inte bara till en ny järnväg. Satsningarna kommer att gynna hela näringslivets breddning och tillväxt där norra Sverige och Inlandet missgynnas på nytt. I nästa ledare föreslås ett alternativ för Sverige med landsbygden i fokus!