”Utan dem inget Dalregemente” – nya uppgifter bakom etableringen

Hemligt möte hölls på Högbo – kommunledningen visste inget Det var framför allt flera samtal mellan två personer som kan