Alltfler vildsvin och hundar drabbar samman

Alltfler sammandrabbningar mellan hundar och vildsvin skedde under 2020. Västmanland är det sjätte värst drabbade länet i landet.