Serverhallarnas elförbrukning blir större än för hela Sandviken

Över hela landet byggs just nu nya elkrävande serverhallar. Samtidigt finns redan nu stor kapacitetsbrist i de svenska elnäten. Tillräckligt med el produceras, men kan…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil