Om rätten att få bestämma över sin egen död

På väg mot egna dödsval?

Döden. Det är liksom det slutgiltiga. Ingenting kan vara värre än döden tror jag väldigt många tycker. Titta bara på statistiken kring covid, det handlar om vem som dör och inte dör. Inte vem som blir sjuk och traumatiserad eller vem som klarar sig lindrigt. Döden gör oss mest engagerade.

Gotlandsläkaren Staffan Bergström gjorde det man inte får, han hjälpte en av sina patienter över till andra sidan. Egentligen är det en gammal nyhet för det var förra året som han gjorde det. men nyligen har åtalet lagts ner mot honom. Han är inte den enda läkaren som gjort likadant, men han är den enda som stått för det och anmält sig själv.

Det innebär att det kanske kan öppna portarna för rätten att själv välja även i Sverige, i alla fall för vissa patienter kanske?

Vården idag är inte lika för alla. Har du aldrig varit in på lasarettet med ett sjukt barn så hoppas jag du slipper, men för att få se vilken apparat som existerar där bakom kan det vara lärorikt. Prioriteringsordningen tickar in direkt, och plötsligt finns många olika kompetenser till hands för att barnet, som filosofiskt har hela livet framför sig.

Vi kan tänka oss att det tillhör den ena delen av skalan. På andra sidan ser du den mycket äldre personen som kommer in med en sjukdom som är väldigt svårt att återhämta sig från, man ger personen möjligheten att för egen kraft läka, men fyller inte på med vätskor, och behandlar framför allt oro och smärta. Självklart är den sistnämnda närmare dödshjälp än den förstnämnda, även om ingen utav dem skulle kunna kategoriseras som att hjälpa någon dö.

Men i övrigt har vi otrolig rätt till vår egen kropp och vårt eget liv. Vi kan välja vilka operationer vi ska få, vi kan trots att vi totalt missköter oss fortsatt ha rätten till vård i det här fantastiska landet.

Varför skulle vi fråntas rätten att dö?

Jag menar inte att det skulle vara ett enkelt beslut som togs på en kafferast. Då hade nog alla patienter med panikångest eller svår njursten kanske hamnat på andra sidan lite snabbt. Men de som verkligen provat på det här med livet och insett att den tillvaro de erbjudits inte passar dem. Låt dem dö. Man kan bara leva för sig själv, så ni som finns runt omkring måste också släppa den själviska tanken att dom ska leva för er.