Stor ökning av samtal till Kvinnojouren Malung-Sälen

Under pandemin, och speciellt de senaste månaderna, har antalet samtal till Kvinnojouren i Malung-Sälen mer än fördubblats jämfört med samma

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil