Det värsta smittoläget i landet

De senaste siffrorna visar att Gävleborgs län har 884 smittade fall per 100 000 innevånare, flest i landet. Det är den nya brittiska mutationen som har…