Så ska de locka nya tandläkare till norra och västra Dalarna

Det är brist på utbildade tandläkare och tandvårdspersonal i hela landet. Nu inrättar tandvårdsnämnden inom Region Dalarna två stipendier för

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil