Den prestigestyrda planen för framtiden

De myndigheter och företag som säger att de planerar för framtiden har en benägenhet att påstå att den framtid de har i sikte är den ”självklara”, ”den rätta” eller ”den enda”! Man är ofta så entusiastisk över sitt eget arbete och sina visioner att man sällan kritiskt granskar sina utgångspunkter.

Många kommuner har planerat efter osannolikt höga befolkningstal, myndigheter över- eller underskattat efterfrågan på varor och tjänster och företag utan att ta hänsyn till ny teknik.

När verkligheten inte blir som de tänkt eller önskat är det nästan inte någon av dem som erkänner att planerna var orealistiska och byggda på alltför lösan sand. Deras framtidsplaner var inte heller som regel kompletterade med alternativa framtidsbilder – en plan B eller C.

Det är inte fel att ha planer för längre perioder framåt men i det fallet behövs också ”reservplaner” och ett planerat system för successiv korrigering. Detta ser man sällan. Låt mig ta ett par exempel.

Nu finns det flera intressenter som säger att vi måste planera för att i framtiden bygga ut kärnkraften trots att vi dels har ett kraftigt överskott av elenergi och dels ny fossilfri energiteknik på gång som utvecklad miljövänlig vågkraft och aldrig sinande solkraft.

Det vi inte diskuterar i detta läge är att pröva hur mycket en kraftfull besparing kan minska behovet av ny el. Tidigare forskning har visat att vi kan spara upp till 50 % av nuvarande energiförbrukning vilket trots ökat behov av t.ex. el skulle klara målet att bara nyttja fossilfri energi i Sverige.

Ett annat exempel handlar om de höghastighetståg som storstäderna kraftigt vurmar för. Om vi bortser från att investeringarna sannolikt blir dubbelt så höga mot planerade 205-230 miljarder kronor och att de får negativa konsekvenser för vägar och järnvägar i övriga landet, gäller numera nya villkor för resandet som helt negligeras.

Pandemin har visat att en stor del av dagens pendlare, som de nya tågen skulle betjäna mellan de största städerna, nu i stor utsträckning har erfarit att man kan arbeta hemifrån utan att pendla varje dag. IT-systemet har ersätt det fysiska resandet. De som planerar de nya tågen vill dock inte tänka om. Så fungerar den prestigestyrda planeringen!