Det hoppfulla ljuset är äntligen här

Jag sitter vid köksbordet och låter den milda vintersolen falla på mitt ansikte. Ögonen är slutna men jag känner hur

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil