När ska regeringen förstå att det är de små jordbruken som behöver stöd?

Nyheten härom veckan om antalet konkurser inom jordbruk och fiske, liksom insändaren i Dalabygden den 28 januari, gav följande reflektioner:

Antalet konkurser inom jordbruk och fiske har ökat med 37 procent på ett år. Det är skrämmande. Den kunskapen borde öka insikten att regeringens och EU:s vanvettiga jordbrukspolitik ökar världssvälten.

Utan rovfiske och livsmedelsimport (bl a från fattiga länder) skulle storstädernas befolkningar få svälta, för där produceras väl inga livsmedel!?

Kan det väcka vår regering till insikt om att det är de små jordbruken som behöver stöd istället för de stora industrijordbruken?

Vi lever ju alla av allt som jorden ger, både indirekt och direkt! Och vi kan inte äta pengar.