Håll ”vindkraft-maffian” borta från Dalarna!

Sverige har haft en kylig vinter, något som medfört påfrestningar på elförsörjningen. Trots att vindkraften producerat ”hyggligt” har vi höga energipriser och tvingats importera ”ful-el” från Polen och Tyskland. Vindkraften har med andra ord svikit. Hade det varit riktigt illa hade det inte blåst något alls (vanligt vid högtrycksväder), en kärnkraftreaktor stått still, och det dessutom varit ett torrår, så hade vi kanske producerat uppemot 5 Giga Watt mindre el-effekt. En katastrof!!

Vi skulle behållit baskraft i form av kärnkraft. Trots detta fortsätter ”vindkraftsmaffian” att skönmåla energiframtiden bara vi satsar på så kallade ”hållbara” energikällor som solpaneler och vindkraft. 

Det har gått så långt som att Malungs kommun är beredd att sälja ut folkviljan för en vattvälling i form av några årliga miljoner i subventioner av ”vindkraftmaffian” som vill sätta upp nya vindsnurror. 

Miljöpartisten Bolund vill inskränka det kommunala vetot och köra över folkviljan för att satsa på meningslös vindkraft!

Hur hållbar är vindkraften?

Ett vindkraftverk har en beräknad livslängd på runt 20 år. Sedan skrotas det. Kvar blir ett betongfundament av gigantiska mått. Ingen skall inbilla mig att ”vindkraftmaffians” förespråkare rycker ut med hammare och slägga för att pulvrisera och transportera bort fundamenten. Avsätts pengar för återställningen? Förmodligen inte. Rovdrift på naturen med andra ord. Påstådd hållbarhet skall betalas med priset av påverkad natur. Här kommer det inte att växa skog framöver om betongen får ligga kvar. Dessutom släpps så mycket koldioxid ut vid gjutningen att den inte tjänas in under verkets livslängd! Ingen minskning av koldioxidutsläppen med vindkraft med andra ord.

Generatordelen innehåller åtråvärda metaller, som det är brist på, och som kan återvinnas, liksom tornet som bär upp det hela. Rotorbladen återvinns inte, utan läggs på deponi! Vad händer med denna deponi framöver, och vari ligger hållbarheten att deponera plaster som är svåra att bryta ner. Hur påverkar det naturen framöver? Frågorna är många, svaren efterlyses.

Solpaneler

Solpaneler sägs vara en viktig del i den ”hållbara” energiförsörjningen. En solpanel håller också i storleksordningen 20 år. Kostnaden för återvinningen är 10 gånger så stor som värdet på det återvunna. Vem tar på sig en sådan uppgift? Reserverar ägarna av solpanelerna säg en krona per utvunnen kWh till återvinning av panelen? Förmodligen inte. Då hamnar även dessa på deponi, och farliga ämnen kommer att hamna i naturen på sikt. Var finns hållbarheten i detta?

Mot denna bakgrund skall man se Anders Wijkmans m.fl. inlägg i Dalabygden nr. 6. Med förföriska locktoner försöker man lura folket i Dalarna om en spännande energiframtid i hållbarhetens tecken. Rent lögnaktigt.

Håll ”vindkraftmaffian” borta från Dalarna!