Antalet viltolyckor i Falun minskar kraftigt med ny metod

Tack vare viltförvaltningens sätt att jobba med förebyggande viltvård minskade trafikolyckorna med 60 procent under 2020 i de lite mer