Bygdegårds-föreningen vågar inte planera arrangemang för sommaren

Föreningen Möklintagården i Sala kommun är den bygdegårdsförening i norra Västmanland som får störst krisstöd. Det är en av 11 föreningar som får statligt krisstöd.