Kommunal konkurrens kan försämra Arbetsförmedlingen!

Den genomgripande reformeringen av Arbetsförmedlingen ska vara helt klar nästa år. Många delar av reformen är lovvärda, men nu föreslår regeringen att kommuner ska kunna konkurrera med privata leverantörer i Arbetsförmedlingens upphandlingar. Det är ett dåligt förslag anser vi!

Coronakrisen slår hårt mot jobben i Dalarnas län. 10 600 personer är nu inskrivna vid Arbetsförmedlingen, en ökning med 21 procent på ett år. 

Det är unga vuxna som tar den största smällen när krisen slår mot bland annat restauranger och handel. I vårt län har arbetslösheten i åldern 18–24 år ökat med 24 procent på ett år.

Att minska den höga arbetslösheten är en av våra viktigaste utmaningar. Tyvärr riskerar regeringen nya förslag att göra utmaningen ännu tuffare när de vill ge kommuner ökade möjligheter att konkurrera med privata arbetsförmedlingsföretag.

Bakgrunden är den stora omdaningen av Arbetsförmedlingen. Januariavtalet slår fast att de privata inslagen ska öka, att myndighetsuppdraget ska tydliggöras och att en mer kostnadseffektiv förmedling ska komma på plats.

Omvandlingen ska vara klar under 2022. Då ska leverantörer rankas, rangordnas och få ersättning efter resultat. De med goda resultat ska premieras, medan de med sämre prestation ska gallras ut. 

Med tiden kommer både kvalité och effektivitet öka. Arbetslösa får både välja och välja bort förmedlingsaktörer. Detta leder till bättre kompetensförsörjning, lägre kostnader och färre arbetslösa. 

Därför är det oroväckande att regeringen med sitt nya förslag håller på att underminera reformen. Förslaget bygger på en oro för att det ska uppstå ”vita fläckar” i det reformerade systemet, det vill säga att fristående aktörer inte etablerar sig på glesbygd.

Men det är en obefogad oro. En färsk granskning från Riksrevisionen visar att hela 99 procent av den arbetsföra befolkningen bor i ett område där det redan idag finns fristående leverantörer. 

Till detta kommer att arbetsmarknadens parters egna omställningsorganisationer på ett mycket bra sätt att gett stöd och hjälp för uppsagda medarbetare via TRR och TSL. Dessutom har Coronakrisen visat att digitala kanaler kan möta behov som uppstår även på glesbefolkade platser i Dalarna.

Det finns flera problem med förslaget: Kommuner kan inte gå i konkurs, de har parallell myndighetsutövning Skall en kommun verkligen ha som uppdrag att konkurrera med privata företag i upphandlingar om arbetsförmedlande! Förslaget öppnar upp för en kommunalisering av den aktiva arbetsmarknadspolitiken

Därmed går det inte att uppnå en konkurrens på lika villkor. Fristående aktörer riskerar att sakta men säkert försvinna igen och så är vi tillbaka till ruta ett innan reformeringen av arbetsförmedlingen.

Vi på Svenskt Näringsliv är inte ensamma om att vara kritiska. Även LO dömer ut centrala delar av förslaget. Några av Sveriges främsta upphandlingsjurister vid Uppsala Universitet likaså. 

Hela den viktiga reformen av Arbetsförmedlingen riskeras om kommuner släpps in i upphandlingarna på villkor som inte är likvärdiga. Det vore synd, eftersom så mycket annat med reformen är rätt. Därför måste förslaget stoppas.

/Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna, Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv