Naturbevakaren som följer efter rovdjuren – ”Spårar dem tre kilometer”

Varje år inventeras rovdjuren i Sverige, med undantag för björnen som inventeras vart femte år. Syftet är att kartlägga vart djuren befinner sig och hur…