De vill satsa på vindkraft i Skinnskattebergs kommun

Flera vindkraftaktörer vill bygga vindkraftparker i och i anslutning till Skinnskattebergs kommun.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil