Framtidstro för butiken efter Bingsjöstämmans insamling

Den 52: a Bingsjöstämman med närmare 10 000 förväntade besökare ställdes in 2020 vilket naturligtvis innebar ett stort avbräck för byn Bingsjö i Falu kommuns…