Beslutet är fattat – ”Ja” till vindkraft på Ripfjället

Det blev ett ja till att gå vidare med tillståndsansökan för vindkraftparken på Ripfjället när kommunfullmäktige i Malung-Sälen sammanträdde på