Vakerns sista stins inspirerade till bok om Inlandsbanan

Sivs mamma Maj var sista stinsen på Vakerns station söder om Vansbro. Siv Norlings mamma var sista stinsen på järnvägsstationen