Datagenier i smart kamp – mot granbarkborren

Granbarkborrens framfart är ett stort och tufft problem för skogsägare ända upp till södra Dalarna. Nu har datasnillen kopplats in kampen mot borren som varje…