Anna Vild

De urtida sederna avlöser varandra

”Var inte rädd för mörkret,ty ljuset vilar där” År 1753 övergick Julianska kalendern i Gregoriansk, hos oss i Sverige.  Fram