Kommer Dalarna bidra till vätgassamhället?

”Vätgas en central del av lösningen”

Klimatkrisen innebär ett existentiellt hot mot mänskligheten. Enligt en ny rapport från Bloomberg New Energy Finance är världen på väg mot 3,3 graders global uppvärmning vid slutet av århundrandet om vi inte kraftigt ökar takten i klimatomställningen.

Men Bloomberg pekar också ut en möjlig väg för att hålla temperaturökningen under två grader. Den bygger på en femdubbling av den globala elproduktionen, främst från vind och sol, där en tredjedel av elen används för att producera vätgas. Även EU-kommissionen ser förnybar vätgas som en central del av lösningen.

Vätgas kan spela en avgörande roll inom flera områden för att vi ska klara klimatkrisen:

– Energilagring: En allt större andel av el från vind- och solkraft innebär ett ökat behov av att ta hand om stora elöverskott. Vätgas gör det möjligt att storskaligt lagra och transportera energi, till exempel för användning i transporter eller industrin.

– Flyg: Vätgas ger möjligheten att i framtiden flyga stora passagerarplan långa sträckor utan koldioxidutsläpp. Flygplanstillverkaren Airbus räknar med att ha vätgasflygplan i drift redan om 15 år.

– Tunga transporter: Elfordon som drivs av vätgas kan eliminera utsläppen även från tunga fordon som går långa sträckor. Redan i dag kör fyra Scanialastbilar runt i Norge på vätgas producerad av solceller i Trondheim.

– Industrin: Den svenska satsningen på fossilfri ståltillverkning i projektet Hybrit visar att vätgas gör det möjligt att ta bort utsläppen även från de största och svåraste utsläppskällorna.

Vätgasproduktion är inte nytt, men den snabba utvecklingen av billig förnybar el sänker kostnaderna för att göra helt grön vätgas från vatten – samtidigt som vätgasen i sig underlättar för det förnybara elsystemet.

Runt om i vår omvärld pågår planeras nu massiva satsningar där vindkraft och storskaliga solparker kombineras med vätgasproduktion. I Danmark finns exempelvis planer på att bygga två ”energiöar” i Nordsjön som ska producera vätgas både till flyget och industrin.

I början av nästa år presenterar regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige en svensk vätgasstrategi, vilket vi välkomnar.

Kommer också Dalarna kraftsamla för att Sverige ska klara elektrifieringen och klimatomställningen? Vi uppmanar alla länets region- och kommunpolitiker att fundera över hur de kan agera för att påskynda omställningen till ett grönt och förnybart vätgassamhälle.

/Linda Burenius, ordförande i föreningen ”100% förnybart”