Digitala VR-möten som på riktigt

Gagnefsbördige Fredrik Löfgren har under pandemin byggt upp ett nytt företag som erbjuder VR-lösningar. Han tror att VR-tekniken kommer att ersätta sidor på internet och…