Uppmaning att tänka till vid besök hos äldre

Sala kommun uppmanar alla som vill besöka äldre anhöriga på vård- och äldreboenden att "tänka till" inför jul- och nyårshelgerna.