Många synpunkter kring bygget av polishus i Sälen

Ett tiotal yttranden, de flesta från privatpersoner, har inkommit på förslaget till detalj­plan när det gäller ett nytt polishus i Sälens by. Yttrandena innehåller bland…