Så skapas en skola för alla i Falu kommun

Få företeelser har så många experter som skolan. Alla har vi egna upplevelser, kanske har vi haft eller har barn i skolan, kanske upplever vi nu den skola våra barnbarn går i? 

Fortfarande ser många den gamla tidens skola, mitt i byn och med fröken boende på ovanvåningen i ett skimmer. Andra minns hur utlämnade de kände sig när personkemin med den enda läraren inte fungerade.  Berättelserna är många.

Vi vill satsa på en skola för alla, där det finns gott om klasskamrater, behöriga lärare som får ett kollegialt utbyte och alla de stödresurser som krävs i dagens samhälle. I vår skola finns en balans mellan närhet och storhet som möjliggör en levande landsbygd och en bra skola för alla kommunens elever framför en skola i varje del av kommunen.

Vi ser också att en bra skola lyckas med sitt uppdrag och uppskattas av lärare, elever och föräldrar. Sågmyra och Linghed är goda exempel på skolor som är så pass framgångsrika att de är självklara skolval för en stor majoritet av eleverna som bor i och kring dessa byar. 

Vi satsar på en fortsatt utbyggnad av för- och grundskolan, F-9, i Svärdsjö och på nybyggnation av för- och grundskola, F-6, i Vika, Hälsingberg och Sundborn. Här kan vi skapa flexibla byggnader som kan anpassas efter behov; förskola eller grundskola. Här kan vi skapa lärmiljöer som är anpassade till dagens undervisning där det behövs såväl små som stora utrymmen. Här finns underlag för en närvarande ledare, för stödresurser i form av skolsköterska och kurator, för kollegialt lärande. Kort sagt en bra skola för alla elever och en attraktiv arbetsplats för vår personal.

Vi vet att personalen är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas trivsel och studieresultat och vill därför ha en skola där större andel av resurserna läggs på personalen, såväl lärare som stödpersonal.

På det sättet skapar vi en långsiktigt hållbar skola, för alla elever!

/Elisabeth Rooth Eriksson (c) 1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Susanne Höglund (c) Ordinarie ledamot, Joacim Svensson (c) Ersättare