Företagen behöver stöd nu för att överleva

Svenskt Näringsliv påtalade tidigt i coronakrisen behovet av snabba insatser för att rädda företag och jobb. Vi presenterade ett omfattande räddningspaket och har följt upp med fler förslag i takt med hur krisen utvecklats. 

Regeringen tog till sig våra förslag och sjösatte flera åtgärder, bland annat stöd vid korttidspermittering. Myndigheten Tillväxtverket fick i uppgift att hantera stödet och inrättade ett system för att betala ut stöden.

Med tiden har tyvärr flera allvarliga brister visat sig. Det råder exempelvis fortfarande oklarheter om hur utdelning, koncernbidrag eller kapitaltillskott påverkar möjligheten att få stöd. 

Det beror bland annat på regeringens svårigheter att klarlägga rättsläget och underlätta för Tillväxtverket att tolka regelverket, det ska vara lätt att göra rätt.

Ett annat stort och växande problem är den tid det tar att få svar på om företaget överhuvudtaget kan få stöd. Här handlar det inte om tolkning av regler utan om att hat tillräckligt med resurser för att hantera alla de ansökningar och frågor som kommer till Tillväxtverket. 

Många företag står just nu inför faran att lägga ned verksamheten och varsla medarbetarna eftersom Tillväxtverket inte kan lämna besked, och ofta inte heller säga när ett besked kan komma.  Jag möter företagare just nu som vittnar om månaders väntan på ett besked efter inskickad avstämning.

Visst har myndigheten satts under en hård press, men de företag som söker stöd för att överleva befinner sig även de under hård press. 

Det gäller bland annat många företag som ansökt och fått stöd utbetalat under den första perioden från mars/april fram till idag. Nu granskar Tillväxtverket om de företagen varit berättigade till stöd eller inte. Samtidigt har en ny smittovåg slagit till och många företag behöver nytt stöd – men kan inte ansöka om dem förrän det första stödet blivit prövat. 

När beslut om detta kommer kan inte Tillväxtverket svara på, inte heller på om företagen kan söka nytt stöd under 2021. 

Att regeringen aviserar nya stöd under våren är helt livsavgörande i många branscher i Dalarna just nu och bland företag jag möter. Problemet är att Riksdagen fattar beslut om dessa först i mitten av februari och sedan handläggning på det. Under den tiden riskerar väldigt många gå under på grund av likviditetsproblem trots att de är berättigade till stöd i sig.

/Henrik Navjord, Regionchef Dalarna, Svenskt Näringsliv