Succé med vildsvin på menyn

Vildsvinskött har börja serveras på äldreboenden och skolor i Sala kommun.– Det finns inget hinder att använda det. Det finns ju djur överallt så det…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil