Glädje över nya jobb i Sandviken

I samband med att Microsoft etablerar serverhallar kommer behovet av arbetskraft att öka. Vuxenutbildningen startar nya utbildningar och lokala företagare står beredda att möta upp.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil